Tervisekeskuse Harmoonikum missioon on innustada inimesi säästma loodust ja edendama tervist – võtma vastustus nii eneste kui oma pereliikmete tervislike valikute eest. Tegeleme pideva teavitustegevusega, et emad ei kahjustaks teadmatusest eneste ja oma laste tervis, et rumalusest ei solgitaks loodust ega muudetaks meie elukeskkonda elamiskõlbmatuks. Oleme loodussäästliku ja inimsõbraliku ärimudeli eekujuks.

Harmoonilise maailmavaate õpetamiseks rajasime lasteaia Lillelapsed, kus pakume looduspuhast toitu ja kasutame innovatiivset  lapsesbõralikku isiksuse arengut toetavat õppemetoodikat. Panustame oma teadmisi läbi erineva tasandi  koostöö.

Tegevuse tulemusena soovime muuta Eesti ja ka kogu maailma puhtamaks ja õnnelikumaks paigaks.