Eesti – kõige kauem Euroopas oma maal elanud rahvas!

Eesti on unikaalse kultuuriruumiga paik. Meie side esivanemate ja loodusega on säilinud, samal ajal suudame innovatiivselt uusi Pühade sööktehnoloogiaid arendada. Ehk see ongi tuleviku elu võimalikkuse mudel – püha saastamata loodus reaalelu keskkonnaks ja virtuaalsus tarbimiseks, saastamiseks ja raiskamiseks.

Selle erilise maa kultuuri olen uurinud läbi teaduse ja pärimuse, tavatarkuse ja kõrgkultuuuri. Ainult kõiki tasandeid läbides on võimalik saada adekvaatne pilt, eristada olulist mitteolulisest, jätkusuutlikku kaduvast.

Teeme koos teiega väega kultuurirännakuid:

Rahvapärimuse õpitoad ettetellmisel:

1. Eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine

Loome seosed paralleelsete maailmadega – kas enne oli muna või kana? Temaatiliste tootemite valmistamine, kultuurirännak minevikust tulevikku, pärimustoidud.

Jõulud, Vastlad, Suvisted, Leedo, Ussimaarjapäev, Mihklipäev

2. Püha hiie rituaalid. Süidame hiide, teeme koos läbi nõuetekohased rituaalid, einestame esivanemate kombel, peseme silmi hõbevalgeveega.

3. Toidukultuurirännakud. Tervisedendus ja esivanemate tarkus Eesti toidukultuuris. Teeme koos pärimustoidud (sõir, kiisel, karask ja muud vahvad toidud)

  • photo-2